Listopad 2009

Advent 2009

29. listopadu 2009 v 17:04 Moje přírodní věnce
n
Věnec z thůje,břečťanu,cesmíny, nastřihané trávy doutníku,posypaný chmýřím z doutníku
b
Věnec ze zimostrázu,cypřišku,cesmíny,ozdobený kousky skořápek z vlašských ořechů a sisalovým vláknem

Mateřství-nejvyšší požehnání ženy stvořitelem

28. listopadu 2009 v 23:25
Existují dvě poslání ženy na této zemi-být pravou ženou pro vývoj muže a být čistou schránou pro vývoj dítěte.Předobrazem této úlohy je Panna Marie.Pokud již matkami jste a máte dar vychovávat dceru,máte další úžasné poslání.Vychovat ji tak,aby byla dobrou matkou.Zesilovat v ní ženskou polaritu,učit ji milovat a přijímat své tělo a vše,co je s ním spojeno.Učit ji vlastním příkladem kladnému vztahu k mužům,ale zároveň jí dávat tolik lásky,aby je nevyhledávala příliš brzy.Pokud se cítí být dospívající dívka v matčině náruči plného porozumění v bezpečí,nebude mít potřebu zalíbit se mužskému pohlaví a prodávat se mu za trochu lásky.Absence lásky otcovy vyvolá touhu po starším partnerovi.
Když žena otěhotní,změní se jí celý svět.Mnohé z nás to ihned poznají zvlášním jiným pocitem,neboť se díváme čtyřma očima.Zvláště v prvním těhotenství a v prvním trimestru býváme zmatené pokud nevíme,že duše děťátka je u nás,rozmlouvá s námi.Na počátku těhotenství se nachází nad naší hlavou,v polovině těhotenství se přesouvá před břicho.Plně se ztotožňuje s tělem až v okamžiku narození,kdy také zapomíná téměř vše z minulých životů a duchovního světa.
Kvalita duše,která nám byla poslána je určena kvalitou matky.Vyspělý duch se rodí skrze duchovně vyspělou ženu.Ovšem porodit postižené dítě je před bohem stejně velká služba jako porodit génia.Bůh umožňuje inkarnaci jen tomu duchu,který prokáže čisté úmysly a chce svým životem očistit minulá provinění.Rodíme tedy samé dušičky "s čistým srdcem".Je potom na nich,jak se poperou s tím,co si před svým zrozením vybraly.Sám stvořitel ví,jak na tom jsme,co potřebujeme na své cestě my a co dušička,která k nám byla poslána.V poslední době se přetínají karmická pouta a rodí se děti "indigové".Jsou to bytosti z vesmíru,které se obětovaly a přišli na pomoc planetě Zemi.Je jich stále více a kdyby maminky tušili jakou úžasnou bytost-anděla! právě v bolestech rodí jistě by rodily s mnohem větší úctou k dítěti a s díky na rtech.
n

Biologický handycap muže a ženy

22. listopadu 2009 v 8:40
U žen je to samozřejmě menstruační cyklus,potom také těhotenství,porod a mateřství.Muž je povinem přistupovat v těchto citlivých dnech k ženě s pochopením a často právě tato oblast bývá zkouškou jeho lásky.Pokud muž není schopen ženino chování pochopit,měl by ji jen pevně držet v náručí,aby se necítila sama.Mnoho žen tuto zátěž nese těžce,cítí jí jako nespravedlnost a často obviňují stvořitele,proč právě ony musí tolik trpět.Domnívají se,že oproti muži mají značné nevýhody a pokud jejich pocity trvají příliš dlouho,vyvolají trest.Dar mateřství je překrásný a jako maminka pěti dětí mohu říci,že jsem v souvislosti s mateřstvím prožila hodně fyzické i duševní bolesti.Jednak moji partneři se ke mě nechovali s láskou,nebyli oporou a jednak moje těhotenství a porody byly zcela vyčerpávající.Muž nemůže s námi plně prožít tyto okamžiky, a tak bychom si neměly stěžovat,že to máme v životě těžší.Za své utrpení dostáváme obrovské dary.Pokud tyto dary přijmeme,prožijeme svůj život v ženském těle šťastně,ač jsme musely porodit třeba 10 dětí.
Pokud žena po celý život svou roli v ženském těle nepřijímá,zrodí se její duše napříště jako zženštilý muž nebo přímo homosexuál.Podobné je to tehdy,pokud dítěti vnucujeme pohlaví před zrozením.

Biologickým handycapam muže je "vůdcovství stáda".Muži o ně stále mentálně bojují.Souvisí s tím boje o úspěch,majetek,patrnerku.Je to boj o potenci,vítězství.Muži-pokud ve vaší blízkosti takový samec působí,zamyslete se nad tím,zda on není strůjcem vaší mentální kastrace,zda kvůli němu nemáte úspěch v zaměstnání,v sexu,v tvořivé činnosti.Často to může být váš otec,který způsobil vaše posedávání v hospodách nebo u televize.Pokud jste od malička slyšeli,jak jste k ničemu a máte obě ruce levé,pravděpodobně tuto informaci budete v sobě nosit celý život.Probuďte v sobě i vy samce,ovšem nebojujte,jen si hajte své území.Buďte tvořiví a ctižádostiví, zanechte za sebou kus viditelné práce.Jen tak bude mít váš život v mužském těle smysl a budete šťastni.Vyrovnaný vůdce svého domácího stáda je současně věrný i sexuálně žádoucí muž.Muž,který dokáže ovládat svou sexualitu,nedívá se na samičky za účelem oplodnění,ale zároveň je natolik tvůrčí,aby trvale podněcoval zájem své životní partnerky.I pro mě je takový ochranitelský a zároveň akční muž žádoucí:-).
m

Určení kvality sexu

18. listopadu 2009 v 19:56
Kvalita aktu lásky mezi mužem a ženou se obvykle nevyskytuje v krajních polohách,tedy úplně špatná nebo úplně dobrá,protože většina lidí opravdu souloží "z lásky",která je více či méně podmíněna touhou po rozkoši a vybití se.Nejčastěji dochází k prožívání lásky ne zcela dokonalé ne dostatečně hluboké.I lásce se musíme učit,neboť slovo "milovat" může mít mnoho podob.Opravdově milovat bezrůzných příměsí závislosti či manipulace umí jen nás stvořitel. Kvalita prožívání lásky při sexu je dána tím,k jak hlubokému vnitřnímu spojení dojde.Může to být spojení jen tělesné,potom i duševní a dokonalé spojení nastane až při třetí poloze -duchovní.Důkazem pravé lásky není orgasmus,neboť nervová zakončení v pohlavních orgánech většinou plní svou funkci a stimulací ho sejně nějak dosáhneme.Jde o pocit po milování.Jste jen tělesně uspokojeni nebo i naplnění něčím krásným,co tam dříve nebylo?Pokud jsou milenci spojeni srdcem,mluvíme o lásce duševní.Ke spojení duchovnímu dochází při zcela nesobeckém dávání sebe druhému-oddání se mu jako bohu.Současně musíme sami sebe vnímat jako bohyni.Nejlepší muž pro nejlepší ženu,kdy jste se sešli na stejné úrovni,abyste se ještě více blížili božské dokonalosti.Možnost pravé lásky mezi mužem a ženou je největším darem od boha pro nás.Při aktu přechází kladné vlastnosti partnera na druhého a také se učíme vnímat svět očima druhého pohlaví-srovnáváme se energeticky tzn. i zdravotně.Náš život je poté plnohodnotný barevný uspokojivý,protože jsme skrze partnera k sobě pustili lásku.


Stručný přehled duchovních příčin nemocí

12. listopadu 2009 v 11:04
AIDS - vnitřní odmítnutí správnosti a nutnosti pravidel a zákonů pro lidského ducha v těle, vnitřní odmítnutí zdrženlivosti a sebeovládání jako projevu ovládání těla duchem.
Akné - nežitá a nečistá sexualita

Alergie - nedostatek všelásky k některým aspektům života, světa kolem, přehnaná čistotnost a štítivost. Agresivita ducha je převedena do tělesnosti k vybití. Alergie je potlačovaná agresivita v duchu. Alergie na syntetická rezidua je reakcí na absenci vnitřních zábran pro používání chemikálií.

Alkoholismus - neschopnost vypořádat se s konfliktností života.

Angina pektoris - potlačování přirozené citovosti.

Astma - nemocný chce jen přijímat a nevydávat, nadutost, snaha po dominaci, snaha oddělovat se od jiných, nadměrná štítivost před nečistotou, nadměrná potřeba čistoty a sterilnosti

Bolesti hlavy - difuzní - převaha rozumovosti nad citem, ambiciózní rozumové kombinování, křečovité hledání nejvýhodnějšího. Vše toto přetěžuje mozek. Tvrdohlavost, snaha prorazit zeď hlavou, utkvělá snaha prokombinovat svou vůli.

Deprese - nadměrná agresivita vyvolaná touhou změnit svět ke svému obrazu, která vede k vyčerpání vlastní vitality. Podvědomí odmítne další čerpání, což vede k zhroucení v opak. Nechuť žít, angažovat se. Je odmítána odpovědnost, když život nejde tak, jak jsme si předsevzali. Není vůle žít v takovém světě, který není podle mne.

Diabetes - nevděčnost za sladké stránky života. Vulgární přístup a nevážení si tělesné lásky, laskání, milostné hry. Výsledkem je stav nepociťování lásky, jehož výsledkem je "zakyslá" povaha, neboť kdo lásku a něžnost neseje a neváží si jí, nemůže ji sklízet (vysoký podíl dědičnosti - karmy).

Frigidita - přemrštěný egoismus a sebeovládání.

Chybí orgasmus - není odevzdanost, přemíra zištnosti a egoismu

Infarkt myokardu - vybití sumy nenávistných citů k čemukoliv

Impotence mužů - nedostatečné plnění mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity

Infekce, chřipky, nachlazení - pocítění přetížení podvědomí nahromaděnými a nezvládnutelnými problémy.

Játra - nevyrovnanost duchovního rozlišování a hodnocení, rychlé přecházení do extrémů, něčeho v životě příliš mnoho, jiného málo. Přehnaná přání a přemrštěné ideály, velká fantazie. Nereálné hodnocení světa, nesladěnost světonázoru, nedostatek sebedůvěry.

Kafíčkování - nedostatek duchovní motivace k činnosti.

Koktání - v podvědomí je něco, co nemá vyjít na světlo, nejčastěji v oblasti sexuality

Kouření - neochota k pravé srdečné komunikaci mezi lidmi, pocit nedostatku čistých vztahů mezi lidmi

Kožní vyrážky - porucha vztahu osobnosti a prostřední, negativní mentální energie chce z těla ven

Krk - časté strachy, přetížení povinnostmi, omrzelost životem

Ledviny - porucha lidského spolunažívání, nesplynutí se společností, porucha komunikace mezi lidmi. Potlačená agresivita vůči bližním jsou kameny. Nerozlišování dobrého a zlého, nutného a nenutného. Nemocní na ledviny nevidí svoji roli v problémech s bližními, nevidí se v chybách druhých, nejsou schopni zbavit se přežitého.

Lupenka - přecitlivělý duch, který se chce od světa oddělit, nadměrná štítivost (vysoký podíl dědičnosti - karmy)

Menstruační poruchy - potlačování ženskosti po jakékoliv stránce, odmítání ženské role.

Migrénovitá bolest hlavy - chybí sexuální orgasmus, viz frigidita.

Močový měchýř - člověk se cítí trvale v tlaku. Noční pomočování dětí je prolévání slz potlačovaného stresovaného dítěte.

Mozková mrtvice - trvalý mírný nedostatek životní energie v mozku, tak jako u difuzní bolesti hlavy.

Nechutenství - nedostatek radosti ze života, strach ze sexuality.

Nespavost - nadměrné upoutání na hmotné, neschopnost odpoutat se od starostí. Nedostatek odevzdanosti a pradůvěry. Podvědomý strach před smrtí.

Nízký krevní tlak - nedostatečné čelení životním úkolům, nedostatečná snaha po sebeprosazování, nedostatek sebevědomí.

Nohy - celková slabost - ztráta chuti poznávat další stránky života, pocit, že už všemu
rozumí, zastavení duchovního vývoje, pohodlnost
- kolena - nedostatek pokory
- kotníky - nadměrný pocit životní jistoty
- kyčelní klouby - pohodlnost ducha
- křečové žíly - libování si ve stereotypu života
- nedostatek energie od kolen níže - neochota vyjít lidem vstříc

Oční vady - krátkozrakost - silná subjektivita a přehnané vidění detailů
- dalekozrakost - nevidění důležitých detailů, nevidění
vlastního podílu
v negativních jevech vlastního života
- barvoslepost - slepota pro rozmanitost života
- šilhání - nevidění vícerozměrnosti problémů
- šedý zákal - nemocný nechce vidět ostrosti život, aby je
nemusel řešit, také nenávistné pohledy
- zelený zákal - vidí jen to, co vidět chce.
Páteř - nedostatek hrdosti a přímosti ducha, bolest v kříži = pocit pracovního přetížení

Plíce - podvědomá snaha omezovat svobodnou vůli jiných, nenechat druhé dýchat.

Přejídání - pocit nedostatku potravy ducha, nudy a neklidu pramenící z neschopnosti plně využít, analyzovat a prožít existující podněty.
Rakovina - extrémní sobectví v některé oblasti bytí (směrování nádorového bujení při odchylkách: prsa = zadržený tok lásky ke všem dětem a mužům, děloha, prostata = zadržený tok lásky při sexuálním aktu, zažívací trakt = egoismus v žití života, v trávení života, tlusté střevo = snaha přijímt výhody bez vlastní protihodnoty, mozek = egocentrismus myšlení, plíce = egocentricky pojatá svoboda lidského ducha, jazyk = řečí vyrazit maximum pro svůj prospěch, hltan = bezohledné přijímání čehokoliv, kůže = křečitově sobecké oddělení se od okolí, štítná žláza = egocentrické pojetí osobnosti, varlata, vaječníky = egocentrické pojetí rodiny, potomstva)

Ruce - snížená schopnost praktického jednání, chápání se problémů života, nedostatečná nebo vadná tvořivost v životě, tenisový loket = do podvědomí sestoupená snaha rozdávat rány.

Slinivka - existenční strachy, nadbytek analýzy a kritiky, přemrštěné rozumové rozebírání pozorovaného

Spavost - únik ze života do světa snů

Srdce - nedostatek lásky, citu, citová nerovnováha

Svědění - něco dráždivého v podvědomí (často sexualita), vášeň, pálící láska nebo zlost

Tenké střevo - viz slinivka

Tlusté střevo - zácpa - hmotná a duchovní lakota, materiální provázanost a křečovitá snaha
hromadit materiální,

- kolitida - snaha zalíbit se někomu za cenu ztráty vlastní osobnosti

Uši - hluchota - nechtění naslouchat jiným lidem, nechtění naslouchání vnitřního hlasu, nadměrné soustředění na vlastní činnost.

Zadrhování v řeči - tendence více mluvit (žvanit) než je potřeba

Zuby - pokles vitality, snížení vůle rvát se se životem, agresivita na nepravém místě, paradentóza = ztráty vnitřní sebejistoty a vitality

Žaludek - odmítání některých stránek reality života, nedostatek odevzdanosti, vřed = polknutý hněv a agresivita

Žlučník - neprojevený vzniklý hněv a polknutá agresivita (u žen obvykle v přítomnosti dětí)


Převzato z knihy manželů Brzobohatých.

Jizerské chaloupky

8. listopadu 2009 v 7:43
n
b
l
v

Láskyplný sex v dnešní rychlé době

7. listopadu 2009 v 19:48
Orgasmus ženy,jakož i celkový pocit ze sexu je stále diskutovaným tématem.Proč asi?Protože ruku na srdce- ženy si vybírají své partnery také vzhledem k jeho milostným dovednostem a muž se cítí více mužem,pokud svou patrnerku uspokojí.Nejsem zastáncem hodnocení protějšku jen pro sportovní výkony v posteli či množství orgasmů ženy.V posteli také netrávíme celý život.Přesto si myslím,že souhra partnerů je ve vztahu důležitá a nejde jen o uspokojení,ale celkový dojem z doteků a pocitů i mimo sex. Podle mých zkušeností je množství vynucených orgasmů třeba jinými technikami než při souloži spíše přítěží.Žena nesmí být mužovou hračkou,protože chce třeba vyzkoušet praktiky,které viděl v pornofilmu.Stimulací ke spojení vždy musí být touha a láska,potřeba dávat a spojit se s milovaným.Pro ženu navíc může být pomalý příjemný sex léčivou masáží.Je nutné vždy uvolnit ženu již před započetím soulože.Pro muže je důležité nedosáhnout vyvrcholení již při mazlení:-).To je problém mladých chlapců,u starších mužů je spíše těžké udržet erekci tak dlouho.Pomůže, pokud se dříve svlékne žena a nechá se laskat.Pokud je žena uvolněná a dychtivá,může se svléknout i muž.Při prvních pohybech při spojení cítíme velké vzrušení a silnou rozkoš.Je třeba se ovládnout a necítit jako jediný cíl rychlé uspokojení.Celá soulož by měla být překrásnou hrou energií.Většina žen miluje pomalý sex a uspokojivý manželský sex vypadá většinou tak,že muž pomalými pohyby nejprve uspokojí ženu a potom se teprve uspokojí on.K tomu je ovšem důležité,aby se akt nestal pouhým tělesným nacvičeným divadýlkem.Aby vám i tak uspokojivý sex nezevšedněl a mohl být i léčivý, zkuste masáž svalů pánve ženy.Je možné jí podpožit masáží rukama před souloží a to v oblasti beder a chodidel.Tyto techniky jsou zvláště příjemné,pokud má žena opožděnou menstruaci,bolesti v bedrech či cítí celkovou únavu.Jde o stimulaci energie v ženském podbřišku.Pryč s obvyklou výmluvou na bolest hlavy,která v tomto století přerůstá v hlášku¨:"Jsem unavená".Cílem je,že i nevrlá a skleslá žena po této souloži pookřeje a problémy v psychické i v pánevní oblasti se rozpustí.Takže muži-jde o to,aby vaše pohyby byly něžné a pomalé jako když hrajete na housle.Říkejte si v duchu třeba-hou,hou- hou ,hou,abyste si nacvičili tóny melodie.Pohyby nesmí být prudké, připomínající narážení sudu.Sledujte reakce ženy a ptejte se na její pocity.Je možné přidat pohyby krouživé.Žena by se měla cítit něžně masírovaná v pánevní oblasti a po břiše a následně celém těle by se jí měl rozlít překrásný hřejivý pocit.Pokud dosáhne orgasmu, je to ideální,ale ještě důležitější je její uvolnění a uzdravení.Dejte jí takto strávený čas jako dar.Pokud vaše erekce při pomalém sexu ochabuje,neklesejte na mysli,vše se dá nacvičit.Pravděpodobně jste byli zvyklí na jiné techniky nebo vás uvádí do rozpaků,že se nemůžete skrýt za vášeň či tmu.Učte se dívat partnerce do očí,to podpoří vaši sebejistotu.Ženy mají rády sebejisté muže,kteří působí tak,že už to dávno umí.Paste se na jejích reakcích plných rozkoše,užívejte si to.A pokud cítíte velký tlak před vyvrcholením,dýchejte zhluboka a zastavte tok energie v mysli i v pánevní oblasti .Požádejte ženu o totéž.Takovéto sexuální spojení musí trvat nejméně 20 minut,ale může trvat i 2 hodiny.Zkuste to a zjistíme,že pomalý sex nevyčerpává,ale nabíjí i vás.Na takový sex bude vaše partnerka vzpomínat ještě dlouho a bude-li pravidelný,nebude důvod myslet na jiné muže.Budete jedinečný a o to vám přeci jde.
n

O vzniku jména Jizerských hor

7. listopadu 2009 v 11:59
Původní základ jména" isarás" znamená prudký,bystrý,čerstvý.Od 13.století je uváděný též název řeky Jizery-Gizera a význam je stejný.Jizerské hory dlouho jméno neměly.Byly součástí Krkonoš.Zlom nastal v době,kdy hory měly první osadníky.Lidé si začali všímat,že náhorní planina tvoří jeden celistvý útvar z žuly a i zalesnění celého pohoří bývalo stejné-ze smíšeného lesa.Nyní tvoří jižní svahy rozsáhlé smrkové porosty a severní část hor unikátní "bučiny".Z obou stran je na ně hezký pohled.Nejvyšší části hor jsou porostlé odolnými jeřáby a klečí.Tak je tomu i na vrcholu známé hory Bukovec.Pohled z Bukovce na první osadu Jizerek je opravdu kouzelný.A kolkolem zelené koberce hlubokých lesů...Říčky jsou tu prudké a bystré,plné omletých valounků.Čerstvé je i ovzduší,neboť Jizerské hory jsou první překážkou větrům a deštům ze západu od Altanského oceánu.Krkonoše to mají až z druhé ruky:-)

Když přijíždím k horám od Prahy,vidím dlouhý zelený horizont počínající zleva Ještědem a končící bílými vrcholky Krkonoš.Nemůžu se dočkat, až se vnořím do zalesněných klikatých silniček.Jedu domů...

O mém rodném kraji

7. listopadu 2009 v 11:45
Pro každého z vás je rodným krajem kraj jeho skutečného zrození-tam kde se zrodil z lůna maminky.Ideální je,pokud ke vzpomínkám patří rodný dům,babička,dědeček,překrásné dětství.Samozřejmě i já si pamatuji na své dětství.K mým krásným vzpomínkám ovšem patří jen návštěvy u jiných lidí.Vůně starých domů,které jsme s maminkou navštěvovaly.Hodné stařenky,které mě uměly pohladit a nabídly mi domácí buchty.Dlouho jsem si myslela,že rodný kraj nemám.Že moje dětství,které nebylo radostné, vše pokazilo.

Chci vám říct,že i v dospělosti můžete svůj rodný kraj nalézt.V roce 2002 jsem přišla do Jizerských hor a od té doby korzuji po různých pronájmech.Asi proto,abych hory poznala ze všech stran:-).Postupně jsem si tento kraj tolik zamilovala,že z něj nechci odejít.Hory pro mě mají zvláštní půvab,stále je co objevovat,ale při toulkách zjišťuji,že jsou mi blízké a že je už dávno znám.A moje hodné stařenky z dětství?Donedávna jsem je hledala a tolik mi chyběl pocit bezpečí,chtěla jsem být ještě dítětem.Být chráněná a hýčkaná.Když za mými dětmi začli přicházet jejich kamarádi,měnil se náš domov v rušné místo.Uvědomila jsem si,že jsem dospělá a nechci už být dítětem.Já mohu být onou "stařenkou",která rozdává pocit bezpečí,moudrost a umí pomazlit v teplé náruči.A tak peču buchty a dávám našemu domovu osobité vůně bylin.Přeji si,aby každý z nás dokázal svůj domov proměnit ve voňavou chaloupku a nečekal stále až mu štěstí spadne do klína.Vyjděme vstříc našich touhám a naučme se je plnit sami.Za svou snahu budeme odměněni pocitem naplnění a dospělosti.

Pašeráctví v Jizerských horách

5. listopadu 2009 v 14:49
Po několik století byli obyvatelé Jizerek a Krkonoš na pašírování životně závislí.Ne,že by se pašoval chéb a základní potraviny,ale bylo třeba nějak vydělat peníze na ošacení,vybavení domácnosti nebo doktora.V drsných horských podmínkách bylo také málo radosti a zábavy a honda na pašíře dávala osadách čilý ruch.Za ukrývání chudí lidé dostali také něco na přilepšenou.Utužovala se přátelství a solidarita,rostla nenávist vůči hloupým zákonům a pánům,co měli vše,nač si vzpomněli.K novým pamlskům té doby,které byly často dobity potem a krví, patřila káva,kořalka,cikorka,tabák,sladkosti,plátno,krajky a cennosti.Pašíři byli také takoví zpravodajové a fungovali jako dnešní média.Vyprávění u kamen patřila k nejhezčím chvílím.Přátely pašeráků byli kramáři,hospodští a kupci.Překrásně tuto dobu ztvárnil film Krakonoš a lyžníci,kdy pašíři byli hrdinové i pro malé děti a ti jim pomáhaly prchnout před pronásledovately.

Je mi až smutno z toho,jak to máme dnes velmi jednoduché.Potravin je až příliš,až je musí prodejci a výrobci vyhazovat a davy v marketech jsou si cizí a proplouvají kolem sebe zaměřeni jen na své uspokojení.Chybí mi lidská soudržnost,hrdinské činy a teplo u kamen...
v