Duben 2010

Keltská výchova dětí

14. dubna 2010 v 9:02
Bez cyklů Měsíce a dráhy Slunce,které vstupuje do jednotlivých znamení zvěrokruhu by se nedalo porozumět hloubce rostlinného světa.Pozemská vegetace je hra- zviditelnění bytostných sil,které na sebe berou dočasně rostlinná a zvířecí těla.Pro porozumění tomuto magickému světu se musíme vzdát dočasného náhledu na přírodu.Byli jsme ji zvyklí vnímat jako naši rodiče,pohladit psa,zasadit květinu,utrhnout okurku,jít na výlet.Tohle všechno byly krásné zážitky.Netušili jsme nebo možná tušili,ale zcela potají,že svět přírody je mnohem krásnější.Ono éterično jsme totiž jako děti vnímali snad všichni.Jak krásná byla naše fantazie při čtení a poslouchání pohádkám.Věřili jsme na víly a vodníky,ale nakonec zvítězila láska k mamince,která nám řekla,že tyhle bytosti jsou vymyšlené.A tak člověk nám nejdražší uzavřel před námi bránu do éterického světa,který opravdu existuje.My,kteří jsme vyrostli v křesťanské rodině,byli jsme zvyklí na tvrzení,že pravda je jen jedna.Pravda se zakládala na jediném svatém písmu.Výchova dávno před křesťanstvím byla daleko přirozenější, mnohotvárná, pestrobarevná.Děti byly vychovány k tomu,že příroda určuje řád našeho života,ovšem ten je v neustálých proměnách.Rodiče méně zakazovali a více děti učili poznat na svou kůži,jak vypadá protivit se přírodním zákonům.Učili děti posvátné úctě ne strachu z božstev,ne strachu z ďábla,který byl celé moje dětství obrovským strašákem vždy,když jsem se rozhodla radovat a být přirozená.Keltská duchovnost nebyla ani jediná svatá církev,ale množství malých vesnických kultů.Každé takové lidské sídliště mělo svou horu,svůj strom,svůj dolmen vhodný k uctívání,která byly v jejich bezprostřední blízkosti.I malé děti uměly vycítit energetické gejzíry v okolí i kouzlo lesního údolí,kde se scházely přírodní bytosti.Všechno kolem Keltů bylo posvátné,a tak se také chovali.Vše bylo všem,protože žlili v úzkém kontaktu s přírodou jako celkem.Jak by se dnes podivili,že házíme odpadky do lesa,který není "náš" a uklízíme jen u svého domu,někdy ani to ne:-(0.Keltská mytologie byla bohatá,barevná a nijak se neměnila přechodem do dospělosti.Byl to dar,který lidé žili celý život.


Kdo byli druidové?

13. dubna 2010 v 9:33
Byli to moudří poustevníci své doby.Žili odděleně od hlučné společnosti,od světských radovánek,aby jejich dary hovořit s duchy přírody nebyly ničím oslabovány.Nejznámější pověstí je příběh  o slavném kouzelníku Merlinovi z doby krále Artuše.Vypráví se,že žil v objetí lískových keřů a živil se bylinami a kořínky.Jeho společníky byl vlk a kanec a věrným druhem jelen,na kterém jezdil.Byl spolčen s lesním duchem Cernunnosem,který nosil paroží a opět jako všude v keltském náboženství měl svou družku lesní bohyni.Vzdělávání druidů trvalo mnoho let v osamění,aby se mohla probudit jejich jasnozřivost,a tak mohli začít čerpat moudrost z přírody.Prvních sedm let svého vzdělávání se učili tradice v rýmech,které zpívali.Zpívali dlouhé moudré příběhy a byli ctěni obyvateli vesnice jako umělci.Umění-krása bylo v té době spojeno s moudrostí.Potom odcházeli do ústraní,aby zdokonalili své věštecké dary.Nejposvátnější rostlinou druidů bylo jmelí.Bylo pro ně jakoby čarovnou hůlkou.Jmelí nejčastěji roste na dubu a právě pod tímto stromem druidové sedávali a přijímali lidi,kteří je žádali o radu.Jméno druid také znamená v překladu dubový mudrc.Ke svému vzdělávání v druhé fázi nepotřebovali druidové žádné knihy.Sama příroda a její změny v průběhu roku je učili.V rámci přežití se učili s přírodou spolupracovat,učili se jí žádat o pomoc a uctívat jí.Po třikrát sedmi letech byly jejich smysly tak otevřené,že opravdu naslouchali všem lesním bytostech a mohli je i spatřit.Často se diskutuje o tom,že šamani i druidové byli podvodníci,kteří jen pozřeli omanné rostliny a tak se dostávali do extáze.Pravdou je,že znali mistrně účinky všech rostlin a to i těch mírně jedovatých.Věděli jak a jakém množství rostliny použít.Protože každá rostlina má svou energii a svého ducha i takové rostliny jako je blín byly používány jako magické.Skutečně otevíraly svět tajů,nebyli to jen nějaké bezúčelné halucinace,ale opravdový svět přírodních duchů.

Dožínky-pohanský svátek Lammas

9. dubna 2010 v 21:19
Svátek ohňů o srpnovém úplňku zakončuje vládu již mírného slunečního boha Belena.Jeho nevěsta již porodila a vydala úrodu.Oheň v tento čas označuje přeměnu boha na Lugha a jeho družky Annony,jež je matkou obilí a živitelkou světa.Spolu budou vládnout zemi přes podzimní rovnodennost až po svátek mrtvých Samain.Lugh je bohem dokončování,tvorby semen,naplnění osudu.Dává všemu stvoření zralost,vůni,zlatý nádech bohatství.Dříve se nechával vysvětit pecen chleba z prvního obilí a uctíval se při tomto svátku.Dožínkové slavnosti známe ze starých filmů,např,z Babičky,kdy nekrásnější dívka se zlatými vlasy nese věnec upletený z obilí,ozdobený květinami rostoucími v poli.V těchto dnes se začíná s první podzimní orbou,což symbolizuje spojení boha Lugha s bohyní Země.Celkově orba symbolizuje sexuální styk,kdy je lůno připravováno přijmout sémě boha Belena na jaře a nyní Lugha.Lugh bývá spojován s andělem Michaelem,který nosí také světelné kopí a bojuje proti temným silám bránících přinést ovoce Ducha.Toto období patří jasanu,tak jako letní rovnodennost dubu.Již jméno stromu jasan určuje jeho světelný význam.Používal se na rozdělávání ohně a jeho čerstvé dřevo září jasnou žlutí.Tyto dny jsou horkými dny psa,kdy se nesměly provádět očistné koupele.Vše bylo zasvěceno ohni,který byl očistný více nežli voda.Znovu byl velký význam dáván senu,v tuto dobu kosenému.Tráva kosená při srpnovém úplňku byla léčivá a podávala se lidem i dobytku.Lidem ovšem v koupeli v době jarních očistných dnů.