Duben 2012

Může pozitivní myšlení ovlivnit můj osud?

24. dubna 2012 v 12:07
Mnozí lidé ve svém duchovním vývoji ustrnou,když přijmou učení o inkarnaci-o minulých životech.Nepopírám,že nám to může pomoci přijmout svůj dosavadní život.Nejsem však zastáncem samozvaných čarodějek,které vám do telefonu za pár vteřin vysypou informace,jež vám mají pomoci se uzdravit.Lidé na nich tolik ulpí,že se na nich zastaví."Jsem s agresivním mužem proto,že jsem mu v minulosti ublížila."Jinými slovy:"Jsem tu od toho,abych si to odtrpěla,nedá se s tím nic dělat.Všechno mám nalajnované,ať dělám co dělám,nemůžu být šťastná." Všechno špatně....Informace o minulých životech je schopen vstřebat jen člověk,který je na ně připravený.Který má nějakou víru a chce něco ve svém životě změnit.Nejlepší je,pokud nějaké útržky vnímáme např.v meditaci my sami.Bůh nám je ukáže ve chvíli,kdy to zvládneme.Většinou se to týká silného emotivního vztahu,který právě prožíváme.I mě byly u několika vztahů ukázány silné prožitky z minulosti,které jsem nevnímala zrovna příjemně.Ty informace jsem přijala a snažila jsem se je hned pustit zas ven,protože člověk má tendenci nechat se tím ovládnout.To,co je opravdu důležité, je náš vývoj.Naše vnitřní bytost poznala tisíce životů.Celý svůj cyklus inkarnací se nějak vyvíjela,vyrovnávala karmu starou a tvořila karmu novou.Ne vždy jsme šli jen vzhůru.Když se narodíme,opravdu máme před sebou nějaké poslání a dostáváme se do situací,které jsou naplánované.Naše rozhodnutí není ale předem předurčeno,nejsme figurkami na šachovnici,sami hrajeme svou hru.I v tomto životě jsme dostali znovu šanci něco zlepšit,rozpustit,povyrůst.Nejsme tu proto,abychom tu něco odtrpěli.V některých případech je karma jasně patrná od narození,např.když se narodí zdravotně postižené dítě.Rodí se většinou úžasným rodičům,takže ta inkarnace je pro něj velkým požehnáním.Jak může takové dítě ve svém životě něco měnit pozitivním myšlením'?Ať je náš osud jakkoli těžký,můžeme ho prozářit vnitřním světlem.Znám lidi,kteří sice již nevstanou z invalidního vozíku,ale tolik září,že jejich život je vlastně šťastný.Pozitivním myšlením dokážou do svého života přitáhnout přátele,možnost výdělku a dokonce lásku ve smyslu partnera.A my-relativně zdraví chodící lidé si dáváme stále nějaká omezení.Láska nezná žádné "Ale".Věřte,že lásku,hojnost,prosperitu,zdraví si zaslouží každý člověk.Z jakékoli pozice,kde se právě nalézáte,můžete tvořit nový krásný život.


Podrobný postup uplatňování zákona přitažlivosti.

13. dubna 2012 v 19:23
Pro velký zájem o tvoření vaší budoucnosti srdcem,rozeberu tuto techniku podrobněji.Představte si,že jste magnet a přitahujete svými myšlenkami vše,na co myslíte.Myšlenky převádíte do srdce,kdy k nim přidáte silnou pozitivní emoci lásky vášně odhodlanosti.Děje se to ve vašem životě mimoděk,kdy si to neuvědomujete.Pokud něčemu věnujete větší pozornost a to i něčemu negativnímu,tak se to prostě stane.Proto se naučte věnovat pozornost jen pozitivním věcem.Základem je sebeláska.Některá náboženství učí,že "chtění" čehokoli je špatné.Nahraďte slovo "chci" slovem "přeji si" nebo "zasloužím si".Ve skutečnosti vše začíná v našem nitru.Pokud jsme v souladu s naší vnitřní bytostí,která je naplněná vesmírnou láskou,nedochází ke vnitřním konfliktům.Naše emoce jsou vyrovnané,náš život je harmonický a naplněný.Takže prvním krokem je mít se opravdu rád.Říci si-opravdu si zasloužím to nejlepší a dokážu všechno,co chci.Jsem tu na tomto světě,abych byl šťastný a ne proto,abych trpěl.Stav sebelásky vám dá nekonečnou energii,zbaví vás nemocí a materiálního nedostaku.Pokud se vám podaří cítit silnou lásku sami k sobě a začnete tuto energii vyzařovat do okolí,budete přitahovat další lidi,kteří se mají rádi.Tak,jak neomezujete nijak sebe,nebudete omezovat ani druhé.Takže se nejedná o žádnou manipulaci druhých,pokud si budete přát lásku.Svou energií přitáhnete lidi se stejným přáním.Novým smýšlením velmi obohatíte své okolí.Pokud vás někdo dříve velmi omezoval,váš vztah skončí.Není důvod ke smutku,je to vaše vítězství.Konečně jste vyšli ze začarovaného kruhu,že se něco musí,že musím hrát nějakou roli kvůli jiným.Vaše iluze o lidech a připoutanost k nim opadnou.Zůstanou jen praví přátelé,kteří se radují z vaší radosti.Překonat strach ze změn je velmi těžké.Mnoho lidí se bojí jen mít rád,protože to znamená třeba jistý konec manželství.Je jen na vás jak se rozhodnete.Zda pro lásku nebo omezení.Přeji vám mnoho odvahy v pozitivních proměnách vašeho života.

Hudba uklidňující bolest srdce a rozbouřenou mysl

12. dubna 2012 v 8:50
Miluju tě Maoku,velmi jsi mě obdaroval svými písněmi prýštícími ze srdce.Přeji klid duše i jiným...
Vizualizace a přitažlivost srdce

10. dubna 2012 v 9:40
Vizualizace a přitahování zdraví,lásky a hojnosti není novou naukou.Je to moudrost,která mezi lidmi kolovala potají a nyní k ní mají přístup široké masy upřímných otevřených duší.Je to krásný průlom v duchovním vývoji lidstva.Nevědomě probíhá mezi lidmi neustále,kdy pozitivní nebo negativní smýšlení tvoří náš svět.Tuto techniku modlitby "o něco,někoho" používali již dávno přírodní národy.Pokud chtěli přivolat déšť,vztáhli ruce k nebesům a představovali si pocit osvěžení a uhašení žízně,pokud chtěli zůstat mladí,představovali si sebe jako svěžího zdravého člověka.Chtěla bych se soustředit na vztahy,neboť to je otázka,která nejvíc hýbe světem.Mnoho lidí se učí přitahovat lásku do svého života,ale chtějí vše hned a dokonalý výsledek.Také si myslí,že je možné přivolat lásku konkrétního člověka,např.bývalého manžela nebo souseda.Nic nefunguje bez odevzdanosti duchovním průvodcům,kteří vědí,co je pro vás opravdu dobré.Znovu popíšu správnou techniku vizualizace.Tedy je nutno myšlenky převádět do srdce a tam je procítit.Přitahování můžete provádět opakováním pozitivních vět-afirmací nebo jen představováním si obrazu,kterého chcete docílit.Síla srdce je obrovská,nicméně se nám do mysli často vloudí strach,svá přání měníme a potom se buď nic neděje nebo přitáhneme člověka se stejným strachem.Bývá to tak asi v 90 procentech,kdy si přejeme naprosto dokonalého partnera,ale přijde k nám člověk podobně citově zraněný jako jsme my sami,který není na partnerství vůbec připravený.Proto když si přejete lásku,nechtějte jen brát od druhého,buďte připraveni být si oporou a vzájemně si pomáhat v procesu uzdravování.Láska nefunguje bez vzájemné otevřenosti,nemůžete si myslet,že ten druhý se vám otevře a vy budete své nitro skrývat.Takový vztah brzy skončí.Bohužel vztahy končí již ve chvíli,kdy zjistíte,že ten druhý není přesně takový jako jste chtěli.Může být úředně zadaný,ohodně starší či mladší,mít hodně dětí nebo jinak nevyhovuje společenským konvencím.Jsme jimi tak svázaní ve smyslu-co by tomu řekli jiní nebo jak to proboha bude za deset dvacet let,že lásku blokneme a schováme se do svého strachu.Prosím žijte v přítomnosti a radujte se z lásky.Nedržte ji křečovitě v dlani ani ji nechtějte přetvářet.Nádherné oboustranné vibrace srdeční čakry vždy značí,že duše jsou na sebe připravené a mají božskou ochranu.Mají si předat nějaké poselství či má dojít ke karmickému vyrovnání.Neexistuje špatná nevhodná láska,láska vždy léčí,to strach,závislost a rozumové bloky vyvolali vaši nemoc či úplné vyčerpání.Často křečovitě chceme dokonalého partnera na soužití a vše ostatní odmítáme.Jsou však různé podoby lásky a všechny jsou požehnáním.V období mezi dvěma pevnými vztahy potkáváme milého převozníka,který nám pomůže vyrovnat se s citovými zraněními a mnoho nového nás naučí.Problém nastává ve chvíli,kdy neovládneme fyzickou touhu a bereme si z druhého pro potěšení či zapomnění hned "to nejlepší".Jde o násilné potrhání obalů duše,které vždy provází zranění další.A tak se ocitáme zcela na dně se starými i novými zraněními.Mít pravidelný sex opravdu není životní prioritou,nejdůležitější je to,kam nás vede láska.Přijímejte nové lásky ačkoli jsou nestardartní a učte se je jen objímat.Přivolali jste k sobě stejnou energii a máte možnost podívat se na sebe z jiného úhlu.Při objetí takového člověka objímáte sami sebe.Pokud lásku odmítáte,nemáte se rádi.Vaši andělé vám poslali z nebes dar,a tak se k němu i chovejte.

Výzva pro vaše srdce-jaro 2012

4. dubna 2012 v 10:01
Vlivem zvýšení čtenosti mého blogu jsem vedena k tomu,abych napsala článek plný lásky,který by vás všechny objal.Množí se mi smutné maily,kdy se lidem absolutně hroutí vztahy a existence.Prosím nepanikařte a nepodléhejte strachu.Každého z nás se silně dotýkají změny v duchovním stavu celé planety.Bouřlivě se otevíráme novým obzorům.Staré vztahy a systém žití se musí hroutit,protože již tu nemají místo.Pokud jsme zmatení,je to proto,že se křečovitě držíme zastaralých vzorců chování,které nás naučili naši rodiče.Toto chování je přirozené a stejně tak je pro člověka přirozené přizpůsobit se změně.Jen takoví přežijí.V něčem se nadšeně vracíme zpátky,ctíme přírodu a staré hodnoty,ale vše je zrychlené,vývoj událostí je překotný.Ta změna je tak obrovská,že nám nezbývá čas na partnerství,zájmy,přátele.Vlak transformace bytí se žene rychle k cíli.Ti,co uzavírají nové krásné vztahy se cítí být jakoby na houpačce,neboť každý z partnerů je ve změnách jinak pružný.Ocitáme se často sami a čelíme velkému tlaku zvenčí.Prosím neizolujte se ve svém strachu a spojte se s těmi,kteří se chtějí změnit.Neposilujte energii temnoty tím,že budete koukat na zprávy a říkat,jak je vše špatné.Nebojujte proti ničemu.Naopak zmnožte lásku ve svém srdci.Spojujte ne rozdělujte,stavte ne ničte.Já sama na sobě cítím tak obrovské změny ve vědomí,že sotva zvládám základní existenční povinnosti.Nejste sami,kdo to tak cítí.Prosím,abyste ve své blízkosti vyhledali lidi plné "světla" a to "světlo lásky"šířili do okolí.Pokud nechcete komunikovat s lidmi,komunikujte se zemí,krášlete jí,hlaďte stromy,objímejte naši Matku Zemi.Přestaňte se citově vázat na majetek i na jednotlivé duše,uvolněte všechny křečovité vazby a buďte svobodní.Neposlouchejte touhy svého těla,které vás vedou do závislostí.Nenechte se znovu spoutávat těmi,co chtějí žít ve strachu a destrukci.Naslouchejte svému srdci.Tvořte srdcem a rukama nový svět.Reálně to znamená zjednodušení života ve všem.Děkovat každou chvíli za všechno,co dostáváte i za všechny bolestné zvraty a rozchody.Vztah vzkvétá jen tehdy pokud oba jdou vzhůru,dávají si svobodu a jejich srdce září nezávisle na druhém.Cílem lásky není s druhým trpět,ale chtít jeho dobro,i kdyby to mělo být s někým jiným.Dávejte mnoho lásky svým dětem,mluvte s nimi pozitivně a dodávejte jim odvahu.Oni jsou nositeli"světla"příštích generací.Jaro 2012 vás vyzývá k velkému obratu ve vašich srdcích.Vraťte se k úctě k sobě samému,ke všem lidem,k přírodě a zákonitostem,které tu fungují věky.Učte se děkovat,že už zase raší tráva a pučí stromy,že ráno zas vyšlo slunce,že měsíc ve svých fázích stále určuje tep našeho života.Takové vesmírné hodiny již dávno tikají ve vašem srdci.Až je poprvé uslyšíte spojíte se se všemi v nádherné božské lásce.