Září 2012

Rok 2012-SOS informace

7. září 2012 v 19:02
Některé články jsem vám tu psala přímo pod andělským vedením a píšu další.Pokusím se dát naději všem,kteří mi stále píší své příběhy,protože nemohu nyní odpovídat na jednotlivé e-maily a nepíšu ani z domova.Všechno vaše trápení má společné téma-nápor problémů a strach ze změn.Po nějaké ztrátě má každý z vás nějakou obavu,zda dokážeme žít jinak.Přitom ale cítíme,že změna je nezbytná.V letošním roce je těch ztrát a změn maximum,protože naše těla i mysl prodělávají velkou očistu.Dostáváme se do situací,které vnímáme jako pasti a ve vyčerpání nevidíme žádné řešení,neboť nejsme ke změnám dostatečně pružní.Proděláváme to všichni, i ti,kteří vědí,co se děje.Tento rok je plný velkých zvratů.Často mi píšete,že jste vážně onemocněli,máte dluhy,přišli jste o rodinu...Jsou to velmi bolestné záležitosti a já vás všechny chci nejprve obejmout...Nejste v tom sami,je nás mnoho,co tohle prožívá.Od druhých lidí se nám může dostat velké pomoci,ale největší práci musíme vykonat ve své mysli.Nejprve se uklidněte.Vše má řešení.Čím více budete chtít nastolit původní stav,tím to bude horší.Uklidněte se a přijměte fakt,že již nikdy se do původní pozice se vším všudy nevrátíte,ale může vás čekat něco mnohem lepšího.O tom,zda to přijde, rozhodujete vy.Vzdejte se všeho,co jste dříve vlastnili a prožívali a začnetě tvořit po malých krůčcích nový život.Naše energetické možnosti jsou ve skutečnosti neomezené.To naše nepružná mysl vytváří stále různé iluze a bloky,které způsobují absolutní vyčerpání a nemoci.Začněte myslet pozitivně a to vám dá nezměrnou sílu.Budete potom moci jednat plní lásky a důvěry,že všechno je součástí vaší životní cesty.Nesnažte se situaci vyřešit hned.Nánosy nesprávných životních postojů nám byly vštěpovány po staletí a nyní rychle odcházejí.Otevřete se změnám,nechte si pomoci a naslouchejte svému srdci.Vesmír ví,co nyní potřebujete a pokud budete naslouchat srdci,budete to vědět také.Pamatujte na to,že tu nejsme proto,abychom život protrpěli.Skrze bolest stoupáme rychle vzhůru, ale mělo by jí vzhledem k pozitivním změnám ubývat.Požádejte o pomoc a moudrost a ona k vám přijde.

O léčení přitažlivostí srdce a změnou myšlení jsem napsala již několik článků,můžete si je vyhledat.