Květen 2014

Stěhování do Prahy

16. května 2014 v 8:34 O mé životní pouti
Všichni řešíme existenční problémy a otvíráme se velkým změnám. Rozhodujeme se, čemu budeme v budoucnosti věnovat svůj čas a naše priority se velmi mění. Příroda a učení od ní je nyní prvořadé. Žít v náručí přírody ovšem nemusí znamenat lopotit se na poli a večer padat sedření do postele. Je životně důležité získávat informace o tom, jak můžeme pracovat s radostí, jak můžeme tvořit společně a jak se můžeme léčit bez závislosti na prostředcích, které nabízí stát. Musíme začít udravovat Zemi, která se nám potom za naše úsilí odmění. Chci v budoucnu zkrášlit další místo na Zemi a učinit z něj zahradu vhodnou ke vzdělávání i obživě. Vím, že jsem se o to pokoušela již dvakrát a moji čtenáři toho byli svědky. Vždy se podařilo vytvořit alespoň něco málo, ať to bylo duchovní setkávání v Jizerkách či osadní sdružení na Litoměřicku. Ačkoli to vypadá, že se chystám být městskou dámou, na moje pohraniční vesničky nezapomenu. Jsem tu stále jako nadšenec pro obnovu komunikace a tvorby na venkově. Až získám potřebné zkušenosti, vrátím se do hor. Je možné, že to budou jiné hory nežli Jizerky, ale zůstanu bývalým Sudetám v srdci věrná. Onu léčivou a užitkovou zahradu, která byla zprvu cílem tohoto blogu jsem vlastně vždy nějak vytvořila. Byla jiná, než jsem chtěla, ale výsledkem bylo velké prosvětlení místa, kde jsem chvíli žila. Věřím, že mě čeká další zahrada mého srdce. Cílem blogu se místo skutečné zahrady potom stala moje cesta k nalezení sebe sama. Na mojí cestě jsem potkávala učitele, kteří obraceli můj život naruby a já jsem činila to samé jim. Dnes děkuji za všechny prožitky, které mě rychle posouvaly vpřed, i když učení bylo nepříjemné.

Všechny události, které se jeví jako bolestné jsou ve skutečnosti bránou do lepšího světa. Všechny ztráty vztahů, majetku či zdraví jsou klíčem k uzdravení. Velký otřes našeho vnímání nám pomáhá "zemřít". Musíme umět vyjít smrti vstříc, abychom se mohli znovu narodit. Bojujte za to, co je ku prospěchu celku, udržujte vztahy, které jsou oboustranné, ponechte si majetek, který jste schopní s láskou udržovat. Nenechávejte svůj nadbytek ležet bez účelu, ale postarejte se, aby sloužil pro dobro Země. Nikdy nemůžete být poraženi, pokud umíte povstat z bojiště hrdí s hlavou vztyčenou. Věřte sobě i božskému vedení, ať se kolem vás děje cokoli. Přijměte novou realitu s důvěrou a vykročte s vděčností do nového života.