Listopad 2014

O mých učitelích a pomocnících

5. listopadu 2014 v 11:14 O mé životní pouti
Chci ještě jmenovitě poděkovat lidem, kteří mi pomohli tento blog napsat. Byli to pisatelé knih, kteří mě během mého života zaujali a pomáhali mi v mém uzdravování. Jako nestandartní katolička jsem se začala zajímat do hloubky o bylinky a studovat knihy Marie Treben. Zaujali mě i autoři progresivních duchoních nauk, křesťané, kteří přijali inkarnaci. Jedním z nich byl duchovní Richard Rohr, který mi ve své knize představil Eneagram. Jedná se o vysvětlení naší podstaty, kdy špatné vlastnosti jsou zcela přirozené a mají svůj protiklad. Naše vykoupení nastává ve chvíli, kdy pochopíme emoční zaslepení, které nás provází celý život a brání nám v pohybu vpřed. Učila jsem se tak poznávat sama sebe a milovat se taková, jaká jsem. Potom se mi dostala do ruky kniha od pátera Sauma, Bylinky z klášterní zahrady a podle ní jsem pojmenovala tento blog. Nauka o čtyřech tělesných šťavách a jejich harmonizace prostřednictvím bylin, mě velmi uchvátila a chtěla jsem o ní napsat celý blog. Toto byla ústřední myšlenka zrodu blogu, v době, kdy jsem byla vážně nemocná. Toužila jsem tvořit a prozářit svůj život, neboť opravdu mělo smysl zůstat naživu. Mým největším snem se stala skutečná klášterní zahrada, pěstování bylinek a výroba čajů. Když jsem se uzdravila, poznala jsem moudrost keltských druidů a stále ji poznávám. Během let jsem se stala vědomě čarodějkou a přijala všechny děje ve vesmíru jako posvátné a spravedlivé. Chci poděkovat zvláště panu Wolfovi Ditrichu Storolovi za nádherné vyprávění o dávném léčení, které je nám stále blízké. Ve svém nynějším poznání slučuji tyto dvě nauky-klášterní a keltskou v jedno a jsou obě v mém srdci jako pramen zdraví, který chci předávat dál. Některé rubriky zůstaly stát, jiné se nápadně rozšířily. Během posledních let jsem již nepsala jen články inspirované knihami. Psala jsem o svém životě, mnohdy vášnivě a emotivně pod vedeních svých duchovních průvodců. Tuto sílu čtenáři cítili a když jsem mlčela, psali si o ni. Moji andělé obvazovali mé srdce hojivým šátkem a učili mě, že žádná překážka není tak velká, aby mě zastavila. Posílali mi lidské pomocníky, jenž mě povzbuzovali a utvrzovali v tom, že mám lidem pomáhat jako bylinkářka. I mým duchovním průvodcům patří velký dík. Jsem obyčejná neobyčejná žena. Všichni můžeme být léčiteli, ale já mám navíc tuto roli danou od narození. Blog mi velmi pomohl v čase nemoci i v době, kdy jsem byla doma s malými dětmi. Zjistila jsem díky němu, že jsem hodnotná bytost, která má své poslání. Profesionálové jistě omluví některé nedostatky blogu. Myslím, že je pěkný právě ve své jednoduchosti. K profesionalitě se blížím. Připravuji pro své klienty živou poradnu v Praze spolu s prodejem bylinek. Svou objemnou knihu Zpět k pramenům jsem rozdělila na dvě a vy se můžete těšit na spoustu nového čtení. Knihy by měly vyjít v roce 2015.